Gia Lai: Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 và Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 12/4/2024, Đảng bộ cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai; Đồng chí Đinh Văn Hà – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai.

Đ/c Lê Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo và triển khai Hội nghị

Hội nghị đã tập trung triển khai các quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tới toàn thể đảng viên và công chức trong toàn Đảng bộ cơ sở Cục. Hội nghị cũng đã giới thiệu một số điểm mới nổi bật của Quy định 69-QĐ/TW và 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Quy định 131-QĐ/TW.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là của người đứng đầu đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; trên cơ sở đó có biện pháp thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận