Gia Lai tiêu hủy 2.787 quyển mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường chưa qua sử dụng

Sáng 23 tháng 12 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy các mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường các loại chưa qua sử dụng.

Qua rà soát, thống kê và đối chiếu của Hội đồng tiêu hủy, có 2.787 quyển mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường chưa qua sử dụng với tổng giá trị tài sản trên 192 triệu đồng.

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Theo đó từ ngày 01/02/2022 lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã áp dụng ấn chỉ điện tử trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; vì vậy ngày 27/7/2022 Tổng cục Quản lý thị trường ban hành văn bản số 1361/TCQLTT-VPTC yêu cầu thống kê và tiêu hủy các mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng.

Toàn bộ số ấn chỉ trên được tiêu hủy tại Nghĩa trang thành phố Pleiku bằng hình thức đốt, dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lan Anh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận