Gia Lai: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự họp chi bộ định kỳ tháng 6/2023 tại Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Chiều 8/6/2023, đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã đến dự họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2023 tại Chi bộ 3. Dự họp còn có đồng chí Lê Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Ngày 08/6/2023, đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã đến dự họp chi bộ thường kỳ tháng 6/2023 tại Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Cùng dự họp còn có đồng chí Lê Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp đ/c Hà Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ đã thông tin tình hình thời sự, phổ biến văn bản đảng cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6. Tại cuộc họp đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Bí thư Chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả. Chi bộ đã đưa ra Nghị quyết công tác tháng 6/2023 và được đảng viên trong Chi bộ thống nhất thực hiện.


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Chi bộ thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ; nghiên cứu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đảng viên, người lao động bằng các hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với tình hình thực tế tại Chi bộ; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp đảng, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Chi bộ.

Hà Quang Tuấn
Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Gia Lai

Bình luận