Gia Lai: Phát huy vai trò của Tổ công tác về Thương mại điện tử trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao

Từ khi được kiện toàn đến nay, Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã chuyển 17 thông tin đến các Đội QLTT trực thuộc để tiến hành thẩm tra, xác minh, xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, các Đội QLTT đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, phạt tiền 250.000.000 đồng; 07 thông tin đang được tiếp tục thẩm tra, xác minh.

Những năm gần đây, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, cũng như tạo cơ hội phát triển thị trường cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, thương mại điện tử đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, hạn chế khiến không ít đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi.

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13/9/023 của Bộ trưởng Bộ Công  Thương về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-QLTTGL ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Cục trưởng Cục QLTT. Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Cục trưởng thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử; chuyển thông tin cho các Đội QLTT trực thuộc xử lý hoặc xin ý kiến Cục trưởng để chủ động tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường trong thương mại điện tử trình Cục trưởng xem xét, phê duyệt; tham mưu Cục trưởng triển khai các nhiệm vụ trong Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch, chương trình công tác có liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử;

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử cho công chức thực thi công vụ.

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 10/5/2024, các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, xử lý 19 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử; thu phạt 458.500.000 đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 168.750.000 đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 31.419.000 đồng. Trong đó, Tổ công tác TMĐT đã chuyển 17 thông tin đến các Đội QLTT trực thuộc để các Đội tiến hành thẩm tra, xác minh, xử phạt vi phạm hành chính. Các Đội QLTT đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, phạt tiền 250.000.000 đồng; 06 thông tin đang được tiếp tục thẩm tra, xác minh.

Lực lượng QLTT kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

Để tiếp tục tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường không gian mạng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến, thời gian tới Tổ công tác Thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu, thực thi nhiệm vụ quản lý, giám sát các mô hình, hoạt động kinh doanh gắn với môi trường mạng. Trong trường hợp cần thiết hoặc các vụ việc mang tính chất phức tạp, thực hiện phối hợp với các đầu mối của các đơn vị thuộc Tổng cục hoặc các đơn vị của cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông,…trong việc cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong Thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho các công chức về thương mại điện tử, đặc biệt các kỹ năng liên quan tới điều tra, thu thập chứng cứ, thông tin đối tượng. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

Trần Thúy Nhung, Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận