Gia Lai: Khối thi đua số IX tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023

Ngày 29/8/2023, tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai, Khối thi đua số IX của lực lượng QLTT các tỉnh Tây Nguyên (gồm 05 tỉnh: Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum và Lâm Đồng) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Dịu, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Tổng cục QLTT; đại diện các đơn vị thành viên Khối thi đua gồm đồng chí Giao Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT Đăk Lăk; đồng chí Trần Đức Thanh, Phó Cục trưởng Cục QLTT Đăk Nông; đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Cục trưởng Cục QLTT Lâm đồng; đồng chí Nguyễn Công Thành Tiên, Phó Cục trưởng Cục QLTT Kon Tum; đồng chí Lê Hồng Hà, Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai, Khối trưởng. Cùng tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đinh Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và công chức trực tiếp làm công tác thi đua của các đơn vị trong Khối.

Đại diện Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua số IX lực lượng QLTT, Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động, Bảng chấm điểm, Bảng tổng hợp ý kiến góp ý các văn bản dự thảo. Các đồng chí tham dự đã trao đổi, góp ý sôi nổi đối với các nội dung được trình bày tại Hội nghị nhằm phân tích, nêu ra những nội dung hoạt động trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chung của Khối IX là đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối với mục tiêu khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động hăng say làm việc, sáng tạo và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 và lập thành tích thiết thực chào mừng 05 năm thành lập Tổng cục QLTT (12/10/2018-12/10/2023).

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo 05 đơn vị thành viên Khối thi đua số IX của lực lượng QLTT các tỉnh Tây Nguyên ký giao ước thi đua năm 2023, với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nội dung ký giao ước thi đua năm 2023 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đoàn kết nhất trí, tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội năm 2023 và Kế hoạch số 03/KH-TCQLTT ngày 08/3/2023 của Tổng cục QLTT về Tổ chức phong trào thi đua năm 2023, lập thành tích chào mừng 05 năm thành lập Tổng cục QLTT (12/10/2018-12/10/2023).

Phú Lê
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận