Gia Lai: 20 Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Đội tham gia sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ QLTT

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Cục QLTT Gia Lai có 20 Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng/Đội đã tham gia kỳ sát hạch chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục tổ chức.

Ngay sau khi Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn và đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã ban hành Quyết định thành lập Ban giám sát, phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám sát nội bộ về đánh giá chuyên môn nghiệp vụ lãnh đạo Phòng, Đội tại Cục QLTT Gia Lai.

Trưởng ban giám sát đã chỉ đạo các công tác chuẩn bị cụ thể, xác định đây là cuộc thi sát hạch trực tuyến nên yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên, chuẩn bị kỹ thuật đường truyền, kết nối Camera giám sát, đảm bảo máy tính kết nối Internet luôn được thông suốt.

Trước khi dự thi, Trưởng ban giám sát đã thông qua quy chế cho toàn bộ công chức dự thi biết. Sau khi Tổng cục mở đề 20 công chức (chia làm 03 ca) của Cục QLTT Gia Lai đã tham dự cuộc thi nghiêm túc, đúng quy chế, im lặng làm bài, tôn trọng không làm ảnh hưởng đến các Cục khác cũng đang tham dự cuộc thi.

Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn quy định, công chức dự thi chấp hành nghiêm nội quy, quy chế trong suốt quá trình thi và không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Kết thúc thời gian làm bài, căn cứ kết quả chấm điểm tự động, Ban Giám sát nội bộ đã ghi nhận và yêu cầu công chức dự thi ký xác nhận. Theo đó 20/20 công chức dự thi đều đạt yêu cầu; trong đó có 16 công chức xếp loại giỏi (đạt 80%), 03 công chức xếp loại khá (đạt 15%) và 01 công chức xếp loại trung bình (đạt 5%).

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận