Gia Lai: Đội QLTT số 5 tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với các Ban quản lý chợ huyện trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn quản lý

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai, Đội QLTT số 5 thực hiện ký Quy chế phối hợp với các Ban quản lý chợ trên địa bàn trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Đội QLTT số 5 quản lý địa bàn Thị xã Ayunpa, huyện Phú Thiện, Krôngpa và Iapa. Để thực hiện Quyết định số 888/QĐ-QLTT ngày 22/3/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 01/KH-CQLTT ngày 04/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022. Lần lược, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tổ chức buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp với các Ban Quản lý chợ huyện trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại huyện Phú Thiện, tham dự Lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện Phú Thiện, công chức Đội Quản lý thị trường số 5 và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh trong và ngoài khu vực chợ Phú Thiện.

Tại buổi lễ sau khi thông qua toàn bộ nội dung bản quy chế phối hợp qua đó bản quy chế phối hợp gồm 04 chương 10 điều quy định cơ bản về mục đích yêu cầu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp; mục tiêu, nội dung và hình thức phối hợp; trách nhiệm phối hợp, chế độ thông tin báo cáo và tổ chức thực hiện. Lãnh đạo các bên đã phát biểu, thảo luận, đại diện một số đơn vị khách mời thuộc khối cơ quan UBND huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuộc địa bàn Đội Quản lý thị trường số 5 trực tiếp quản lý đã tham gia góp ý nội dung ký kết quy chế, và nhấn mạnh việc ký kết quy chế là rất quan trọng và cần thiết. Toàn bộ nội dung bản quy chế dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và cơ bản bám sát theo Kế hoạch số 01/KH-CQLTT ngày 04/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về Công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022.

Ký kết quy chế phối hợp tại Huyện Phú Thiện

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, ban ngành đã về tham dự buổi lễ ký kết quy chế trong ngày hôm nay, đồng thời đánh giá cao việc tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị và mong muốn sau lễ ký kết quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ triển khai đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả những điều, khoản ghi trong quy chế đảm bảo trong thời gian tới trên địa bàn sẽ hạn chế thấp nhất tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua việc ký quy chế phối hợp các đơn vị sẽ phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý hướng dẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân trong khu vực chợ huyện, cũng như các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn Đội QLTT số 5 quản lý sẽ tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật trong hoạt động thương mại và vận động các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong khu vực chợ huyện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Trao đổi thông tin kịp thời về các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để kịp thời ngăn chặn, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và đặc biệt là quyền lợi của người tiêu dùng.

Ký kết quy chế phối hợp tại Huyện Krông pa

Phát biểu kết thúc buổi lễ, đồng chí Hà Xuân Quang - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 hy vọng sau lễ ký kết Quy chế phối hợp các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầy đủ, có hiệu quả những điều khoản ghi trong quy chế đảm bảo trong thời gian tới sẽ không còn tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn Đội Quản lý thị trường số 5 trực tiếp quản lý

Định kỳ hàng năm, các bên tổ chức họp để sơ kết, tổng kết công tác phối hợp, kịp thời trao đổi và tháo gỡ những tồn tại trong quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát tại chợ. Hàng quý tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật, tập huấn nhận biết hàng thật, hàng giả đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh trong chợ, nhằm hạn chế vi phạm và góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Xuân Quang - Đội trưởng
Đội QLTT số 5

Bình luận