Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2023

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2023. Đây là cơ hội để lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai được nâng cao nghiệp vụ, trao đổi những vướng mắc, tồn tại, trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-CQLTT ngày 20/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tập huấn và trao đổi nghiệp vụ năm 2023. Theo đó, tùy vào tình hình thực tế kiểm tra, kiểm soát thị trường và văn bản quy phạm pháp luật có sự thay đổi, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tiến hành 04 (Mỗi quý sẽ tổ chức 1 lần) hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ trong năm 2023.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất (Quý I) năm 2023, dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Hồng Hà - Cục trưởng, ông Nguyễn Trường Giang- Phó Cục trưởng, ông  Đinh Văn Hà - Phó Cục trưởng cùng hơn 70 công chức đang công tác tại các phòng, đội tham gia.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề:

1. Một số nội dung liên quan đến các tồn tại trong kiểm tra nội bộ và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

2. Quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa và trách nhiệm của QLTT trong công tác lấy mẫu, thử nghiệm và xử lý vi phạm về chất lượng.

3. Các nội dung cần lưu ý trong kiểm tra định kỳ năm 2023.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục trình bày chuyên đề, hộ nghị đã thảo luận, giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, địa bàn quản lý. Hội nghi tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của công chức QLTT trong tình hình mới.

Tô Thanh Liêm
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận