Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ lần thứ 3 năm 2022

Tham dự lần này ngày ngoài Công chức của Cục QLTT tỉnh Gia Lai còn có đại diện lãnh đạo của các Phòng/Đội thuộc của các Cục QLTT Đà Nẵng, Phú Yên và Kontum cùng trao đổi.

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, thực hiện Kế hoạch 04/KH-CQLTT ngày 26/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tập huấn nghiệp vụ năm 2022, Tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ đợt III năm 2022. Bên cạnh đó, để cùng trao đổi một số các nội dung còn vướng đi đến thống nhất áp dụng pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã mời lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Phòng, Đội của các Cục QLTT thành phố Đà Nẵng, Cục QLTT tỉnh Phú Yên và Cục QLTT tỉnh Kontum cùng tham dự.

Chương trình tập huấn và trao đổi nghiệp vụ Quý III năm 2022 tại Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai diễn ra trong 01 ngày, theo đó chương trình đã trao đổi các nội dung:

1. Phố biến, quán triệt lại một số nội dung trong đợt tập huấn của Tổng cục QLTT  trong tháng 8 năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa.

2. Những nội dung liên quan đến công tác Quản lý thị trường tại một số Luật chuyên ngành.

3. Một số kinh nghiệm trong lấy mẫu, lựa chọn chỉ tiêu kiểm nghiệm, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu và phân bón.

4. Trao đổi các nội dung liên quan đến các khó khăn:

- Việc xác định giá trị tang vật khi không áp dụng được các căn cứ tại khoản 2 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm về bảng hiệu của cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Việc sử dụng mẫu ấn chỉ trong kiểm tra chất lượng hàng hóa (sử dụng mẫu ấn chỉ theo Thông tư 26/2012/TT-BKHCN hay theo Thông tư 22/2021/TT-BCT).

- Việc xác định, ghi nhận tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ phục vụ xử lý vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành.

- Xử phạt buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Tịch thu tang vật hay buộc tiêu hủy.

Thảo luận giữa các Cục tham dự

Trong 1 ngày tập huấn, trao đổi các Cục tham dự cũng đã có nhiều ý kiến tham gia, nhiều nội dung đã được thống nhất áp dụng. Tuy nhiên cũng còn một số nội dung còn nhiều cách hiểu khác nhau, mỗi tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp và có văn bản xin ý kiến Tổng cục cũng như các cơ quan chuyên môn có liên quan. 

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận