Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần 2 năm 2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ 2 năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch 04/KH-CQLTT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tập huấn và trao đổi nghiệp vụ năm 2023 (mỗi quý 1 lần).

Lần thứ 2, tập huấn nghiệp vụ năm 2023 toàn bộ công chức của Cục tham gia, với sự nghiên cứu trình bày của Lãnh đạo Cục gồm các nội dung:

1. Làm rõ một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017.

2. Làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy và biện pháp phạt bổ sung là tịch thu.

3. Làm rõ một số nội dung liên quan đến Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính.

4. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp Phòng/Đội/Cục năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường.

5. Chi tiết các quy định về Kê khai tài sản, thu nhập của công chức.

6. Giấy phép kinh doanh và một số hành vi vi phạm hành chính liên quan.

Qua thực tế triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ, các nội dung còn vướng mắc, pháp luật còn nhiều cách hiểu khác nhau đã được lãnh đạo Cục phân tích, giải quyết. Một số nội dung còn chưa thống nhất Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp đã tổng hợp có văn bản xin ý kiến hướng dẫn từ cơ quan cấp trên.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận