Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ lần 1 trong năm 2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, toàn bộ Công chức trực thuộc đã tập trung tại Hội trường của Cục Quản lý thị trường Gia Lai để tham dự ngày tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần thứ 1 trong năm 2022.

Tập huấn, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ là công tác được tiến hành hàng năm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức và người lao động; góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo hướng chính quy, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhập kịp thời hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên sửa đổi bổ sung, đầu năm Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch 04/KH-CQLTT ngày 26/01/2022 về việc tập huấn nghiệp vụ năm 2022, theo đó mỗi quý sẽ tổ chức một ngày tập huấn những nội dung mà quy định pháp luật có sự thay đổi hay những khó khăn, vướng mắc của các Phòng, Đội trực thuộc trong quá trình công tác, triển khai chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua đợt tập huấn lãnh đạo Cục sẽ phân tích, hướng dẫn áp dụng hoặc ghi nhận những nội dung còn chưa có sự thống nhất để báo cáo, xin ý kiến cấp trên hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn lực lượng.

Đồng chí Lê Hồng Hà - Cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị

Lần thứ nhất trong năm 2022, theo ý kiến của Công chức trực thuộc lãnh đạo Cục đã chuẩn bị các bài giảng tập huấn trao đổi những nội dung về:

1. Một số lưu ý trong việc sử dụng ấn chỉ theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và ấn chỉ điện tử INS.

2. Các văn bản quản lý Nhà nước, chế tài xử phạt trong lĩnh vực Thuốc thú y và Thức ăn chăn nuôi.

3. Những điểm mới trong Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 liên quan đến thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường.

4. Một số nội dung liên quan đến các tồn tại trong kiểm tra nội bộ và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại các Đội trực thuộc.

Toàn thể công chức tham dự hội nghị

Trong thời gian tập huấn, tất cả Công chức tham gia đều sôi nỗi thảo luận, đưa ra các ví dụ thực tiễn, phân tích các khó khăn vướng mắc. Lãnh đạo Cục cũng đã giải thích, hướng dẫn phương pháp lập luận chặc chẽ khi xác lập các hành vi vi phạm hành chính nhằm đảm bảo áp dụng đúng quy định của pháp luật hạn chế thấp nhất sai sót trong khi thi hành nhiệm vụ.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận