Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2019.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (VACIP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2019.


Tham dự Hội thảo có hơn 80 cán bộ là lực lượng thực thi chống hàng giả thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an kinh tế tỉnh Gia Lai đã được các chuyên gia của Hiệp hội giới thiệu về cách phân biệt hàng thật, hàng giả của các nhãn hàng thuộc hiệp hội, gồm: Unilever, Nike, Hermes, Masan/Akzo Nobel, Levis, New Era/Super Dry. Mỗi sản phẩm có nhiều tiêu chí để phân biệt hàng thật, hàng giả, như: tem, cấu trúc kỹ thuật, mã số điện tử... vì vậy, các chuyên gia đã giới thiệu, hướng dẫn trực tiếp trên sản phẩm để các lực lượng dễ nhận biết.

Thông qua buổi hội thảo nhằm giúp lực lượng thực thi chống hàng giả nắm rõ các chi tiết trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. 

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

Ảnh: Hà Đinh

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận