Cục Quản lý thị trường Gia Lai tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần thứ 2 trong năm 2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, toàn bộ Công chức trực thuộc đã tập trung tại Hội trường của Cục Quản lý thị trường Gia Lai để tham dự ngày tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần thứ 2 trong năm 2021.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhập kịp thời hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên sửa đổi bổ sung, đầu năm Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của cả năm, theo đó mỗi quý sẽ tổ chức một ngày tập huấn những nội dung mà quy định pháp luật có sự thay đổi hay những khó khăn, vướng mắc của các Phòng, Đội trực thuộc trong quá trình công tác, triển khai chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua đợt tập huấn lãnh đạo Cục sẽ phân tích, hướng dẫn áp dụng hoặc ghi nhận những nội dung còn chưa có sự thống nhất để báo cáo, xin ý kiến cấp trên hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn lực lượng.

Cục trưởng Lê Hồng Hà phát biểu khai mạc hội nghị

Trước khi buổi tập huấn bắt đầu, Cục trưởng đã trao 03 giải cho 03 công chức đã đạt giải cao trong cuộc thi Sát hạch thử nghiệm nghiệp vụ QLTT trên môi trường trực tuyến từ ngân hàng hơn 600 câu hỏi của Tổng Cục QLTT. Được biết đây là phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến mà Cục QLTT Gia Lai tổ chức mỗi tháng một lần, mỗi bài thi có 20 câu hỏi với 4 đáp án, trong thời gian 30 phút; đề và đáp án đều tự động hoán vị nhẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi.   

Cục trưởng trao giải cho công chức trong cuộc thi "Sát hạch thử nghiệm nghiệp vụ QLTT trực tuyến"  

Đợt tập huấn lần thứ 2 này, Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã đưa ra và làm rõ các nội dung:

1. Những nội dung cần lưu ý khi ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

2. Các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước liên quan đến chế tài  xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

3. Các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước liên quan đến chế tài  xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí

4. Kinh nghiệm trong kiểm tra, lựa chọn chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với mẫu xăng dầu và phân bón

5. Quy trình kiểm tra và xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

6. Những nội dung cơ bản về công tác thanh tra chuyên ngành Công Thương

Tất cả Công chức tham gia đều sôi nỗi thảo luận, đưa ra các ví dụ thực tiễn, phân tích các khó khăn vướng mắc. Lãnh đạo Cục cũng đã giải thích, hướng dẫn phương pháp lập luận chặc chẽ khi xác lập các hành vi vi phạm hành chính nhằm đảm bảo áp dụng đúng quy định của pháp luật hạn chế thấp nhất sai sót trong khi thi hành nhiệm vụ.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận