Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024

Ngày 19/01/2024, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2024.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức Hội nghị cán bộ công, chức năm 2023. Được sự nhất trí của Đảng bộ cơ sở. Cục QLTT phối hợp cùng với BCH Công Đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CBCC năm 2024 nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 đã đề ra, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024. 

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai; đồng chí Đinh Văn Hà – Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hiện đang làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Lê Hồng Hà- Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng thông qua báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu

Tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu cơ quan năm 2023; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024;  Báo cáo công đoàn năm 2023 và chương trình công tác năm 2024; Báo cáo công  tác tài chính Công đoàn năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

Đồng chí Đinh Văn Hà - Chủ tịch công đoàn, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị

Sau buổi làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm tục và chất lượng cao. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí với các tiêu chí sau:

- 100% công chức và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu trên 90% công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có từ 3-5 công chức đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Ít nhất 90% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có từ 3-5 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

- Phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có công chức nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi đua Tổng cục QLTT giao trong năm 2024 và Cục QLTT tỉnh Gia Lai được xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 06 đồng chí.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hà – Chủ tịch Công đoàn cùng với các Lãnh đạo Cục đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Đồng chí Đinh Văn Hà - Chủ tịch công đoàn trao tặng giấy khen

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức và người lao động trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Văn Hà - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

Kết thúc Hội nghị,Đồng chí Đinh Văn Hà – Chủ tịch công đoàn, Phó Cục trưởng phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong năm 2024, tập thể lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ công chức cùng nhau đoàn kết phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Tô Bích Ngọc
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận