Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2022

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, thực hiện Kế hoạch 04/KH-CQLTT ngày 26/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tập huấn nghiệp vụ năm 2022, Tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2022

Tập huấn, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ là công tác được tiến hành hàng năm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức và người lao động; góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo hướng chính quy, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Ngay từ đầu năm Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tập huấn và sát hạch nghiệp vụ . Theo đó năm 2022, Cục sẽ tiến hành tập huấn nghiệp vụ làm 4 đợt.

Ông Lê Hồng Hà - Cục trưởng khai mạc hội nghị tập huấn

Trong đợt 2 này, Cục đã tiến hành triển khai 5 nội dung trong 01 ngày, nội dung do Lãnh đạo cục và Lãnh đạo các phòng chuẩn bị và chủ trì tuyền đạt, trao đổi, cụ thể:

1. Giải đáp các đề xuất, vướng mắc của các Đội trong việc thống nhất áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Giới thiệu một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước có quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng QLTT.

3. Một số nội dung về hợp quy đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng.

4. Trao đổi một số nội dung liên quan đến thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

5. Trao đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính và xem xét ban hành mới Quyết định xử phạt.

Trong 1 ngày tập huấn, trao đổi đã có nhiều ý kiến tương tác, tham gia, nhiều nội dung đã được thống nhất áp dụng. Tuy nhiên cũng còn một số nội dung còn nhiều cách hiểu khác nhau, Lãnh đạo cục yêu cầu phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp ghi chép, tổng hợp và có văn bản xin ý kiến Tổng cục cũng như các cơ quan chuyên môn có liên quan. 

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận