Cục QLTT Gia Lai: Các Chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Từ ngày 24/9/2022 đến ngày 27/9/2022, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Toàn Đảng bộ Cục QLTT hiện có 63 đảng viên, sinh hoạt tại các Chi bộ 1, 2, 3, 4 và 5. Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 08/4/2022 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Nhằm bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 05 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc có đồng chí Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh. Tham dự Đại hội còn có đại diện BCH Công đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn thanh niên, Chi ủy các chi bộ, cùng toàn thể đảng viên các chi bộ.

Theo chương trình đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ; báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ nội dung, bao quát được hoạt động của từng chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã bám sát các Nghị quyết của Cấp ủy Đảng bộ, của chi bộ, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục để lãnh đạo tốt các lĩnh vực công tác chuyên môn được giao, nhờ đó chất lượng, hiệu quả công tác có nhiều chuyển biến rõ rệt. Qua đó, khẳng định được vai trò của Đảng trong lãnh đạo đơn vị và tổ chức đoàn thể. Chi ủy các chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao; thực hiện nghiêm túc quy chế công tác, công vụ, tích cực cải tiến lề lối làm việc. Công tác tham mưu và công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép luôn đạt hiệu quả cao.

Đa số đảng viên có lập trường vững vàng, tư tưởng chính trị ổn định, luôn tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Cùng với đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt định kỳ; xem xét đánh giá và phân loại đảng viên trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, coi trọng hiệu quả công tác, tư cách đạo đức, lối sống của đảng viên, có tham khảo nhận xét của chi bộ nơi đảng viên cư trú. Chi bộ đã phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, tạo sự gắn kết giữa chi ủy chi bộ với tổ chức quần chúng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng.

Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động của từng chi bộ cũng có những hạn chế nhất định. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc còn thiếu chủ động, chưa nắm bắt kịp thời diển biến tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản của Đảng các cấp đôi lúc còn mang tính hình thức; vai trò lãnh đạo của chi uỷ còn nặng về công tác chuyên môn, chưa đầu tư đúng mức cho công tác Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ đôi lúc chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên, quần chúng còn hạn chế, …

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn góp ý vào các báo cáo trình đại hội, những mặt đạt được cần phát huy, những mặt chưa đạt được cần khắc phục và những nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Phát biểu tại Đại hội của các chi bộ, đồng chí Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà từng chi bộ đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của từng chi bộ trong nhiệm kỳ qua, những nội dung cần rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, đồng chí đã nêu và có ý kiến chỉ đạo về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, 05 chi bộ đã bầu thành công chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ 1 đã bầu 03 đồng chí trúng cử vào chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, đồng chí Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ 2 đã bầu đồng chí Phan Hồng Mai – Đội trưởng Đội QLTT số 2 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Huy Hải - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 2 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Chi bộ 3 đã bầu 03 đồng chí trúng cử vào chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, đồng chí Hà Quang Tuấn – Đội trưởng Đội QLTT số 4 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hữu Ninh - Đội trưởng Đội QLTT số 3 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ 4 đã bầu đồng chí Hà Xuân Quang – Đội trưởng Đội QLTT số 5 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Huỳnh Anh Thiện – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ 5 đã bầu 03 đồng chí trúng cử vào chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, đồng chí Nguyễn Bá Lương – Đội trưởng Đội QLTT số 6 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 7 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội các chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ tới, chi ủy các chi bộ cần đoàn kết, thống nhất và phát huy sức mạnh của đảng viên trong toàn chi bộ, tích cực thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

VP Đảng ủy
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận