Công tác phát triển Đảng tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai năm 2023

Trong năm 2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã kết nạp được thêm 03 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng

Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ được chú trọng của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Hàng năm, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông qua đánh giá chất lượng, xếp loại đoàn viên để xác định chất lượng đoàn viên, đủ yêu cầu đàm bảo phẩm chất chính trị để giới thiệu cho Đảng bộ xem xét, bồi dưỡng được kết nạp Đảng.

Năm 2022, Chi Đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ Cục xem xét, bồi dưỡng để kết nạp Đảng. Sau khi được giới thiệu, Đảng bộ nhận thấy các đoàn viên ưu tú cho Chi đoàn có đầy đủ phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức vững vàng, trình độ chuyên môn xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã cử các đồng chỉ Đảng viên là người có uy tín giám sát đối với các đồng chí thuộc đối tượng kết nạp đảng, tạo điều kiện để các đồng chí được tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi nhận được lý lịch xin vào Đảng, qua quá trình thẩm tra xác minh, trong năm 2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kết nạp được 03 đồng chí tại 03 chi bộ, gồm chi bộ 1, chi bộ 4, chi bộ 5.

Đ/c Đinh Văn Hà - Bí thư Chi bộ 1 trao Quyết định cho Đảng viên mới Tô Bích Ngọc

Đ/c Hà Xuân Quang trao quyết định cho Đảng viên mới Phạm Trung Hiếu

Sau khi có Quyết định kết nạp Đảng viên, các chi bộ đã tổ chức Lễ Kết nạp cho các đồng chí mới trong không khí trang nghiêm. Với đầy lòng nhiệt huyết, đứng trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề tuyệt đối trung thành với Đảng, nguyện xây dựng tổ chức Đảng ngày càng phát triển.

Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Được kết nạp Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường của mỗi người, là sự ghi nhận của cả một tập thể cho một quá trình phấn đấu của các đồng chí từ khi còn là đoàn viên lên đoàn viên ưu tú và giờ là người Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Từ khi được kết nạp, với vai trò mới, các đồng chí sẽ gánh trên vai trọng trách mới, với những nhiệm vụ lớn lao hơn phía trước.

Để Đảng bộ Cục Quản lý thị trường ngày càng phát triển, công tác phát triển Đảng tại đơn vị cũng được đẩy mạnh. Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ tạo nguồn cho Đảng bộ xem xét, kết nạp Đảng viên mới. Tại buổi tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú, qua năm các đoàn viên ưu tú sẽ được cử đi học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Tô Bích Ngọc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận