Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai luôn chú trọng đến chất lượng sinh hoạt định kỳ

Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao luôn là quan tâm hàng đầu của Chi ủy và toàn thể Đảng viên tại Chi bộ 4.

Vừa qua, ngày 07 tháng 7 năm 2023, toàn thể 07 Đảng viên của Chi bộ 4 (Đội QLTT số 5 phụ trách 03 huyện Phú Thiện, IaPa, Krôngpa và 01 thị xã Ayunpa) đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, chủ trì buổi sinh hoạt là đồng chí Hà Xuân Quang – Bí thư chi bộ.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông quá các văn bản chị đạo của Đảng ủy cấp trên, tình hình thời sự liên quan đến địa phương, cơ quan đơn vị, thông tin liên quan đến công tác Quản lý thị trường. Tiếp theo đó đồng chí Bí thư đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng của Chi bộ; qua đó cho thấy tình hình tư tưởng trong đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, thảo luận trong chi ủy được thực hiện dân chủ, đảng viên nộp đảng phí đúng quy định. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Đội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát trong tháng đã đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tham gia, góp ý về nhiệm vụ công tác của chi bộ, đưa ra phương hướng để lãnh đạo, chỉ đạo Đội hoạt động có hiệu quả, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2023 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giao ước thi đua, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, công chức và người lao động.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết tháng 6 năm 2023 và cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chi bộ trong tháng qua, đồng thời chỉ đạo Chi bộ thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian đến để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo Đội QLTT số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huỳnh Anh Thiện
Đội QLTT số 5

Bình luận