Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Đoàn thành niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đưa ra định hướng 09 chỉ tiêu cơ bản quyết tâm hoàn thành trong năm 2023

Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2023, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023. Theo đó nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, trong năm 2023 Ban chấp hành Chi đoàn đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm đó là: triển khai, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên; đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bản lĩnh chính trị; tiếp tục tuyên truyền phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên 2020; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động của đoàn cấp trên. Vận dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và cuộc sống; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Phú - Bí thư Chi đoàn đã ghi nhận những kết quả Chi đoàn đã đạt được trong năm 2022 là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết thống nhất trong tập thể Chi đoàn. Đồng chí cũng đã đưa ra một số ý kiến định hướng để Chi đoàn tập trung hoàn thành 09 chỉ tiêu cơ bản trong năm 2023 là: 100% đoàn viên được học tập, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Đoàn và tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 90% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; phấn đấu 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Trong đó, phấn đấu 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện ít nhất 02 hoạt động tình nguyện; tổ chức ít nhất một hoạt động giao lưu thể thao với các Chi đoàn bạn; thực hiện ít nhất một phần việc thanh niên hoặc công trình thanh niên cấp cơ sở; giới thiệu ít nhất 25% đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Phấn đấu số đoàn viên được kết nạp từ 01 đồng chí trở lên; có ít nhất 01 đề tài sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn hoặc công tác khác; phối hợp nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 01 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều mục tiêu vì vậy Ban chấp hành Chi đoàn cũng như đoàn viên quyết tâm cố gắng bám sát và thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Cục và Đoàn cấp trên để triển khai chương trình hành động, xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Lan Anh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận