Đội Quản lý thị trường số 5 họp đánh giá kết quả công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Sáng ngày 26/4/2023, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tổ chức họp để đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023.

Trong tháng 4 năm 2023, tình hình thị trường trên địa bàn cơ bản ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn diễn ra bình thường; hàng hóa được cung ứng đầy đủ, không có hiện tượng khan hiếm, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Trong tháng, lãnh đạo, công chức trong Đội đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tổ chức kiểm tra định kỳ theo Kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt; kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm; trong tháng Đội đã thực hiện tuyên truyền qua loa và băng rôn tại các chợ truyền thống, các khu vực hoặc tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh của tất cả các huyện, thị xã với 02 lượt/tháng theo Kế hoạch số 01/KH-CQLTT ngày 11/01/2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tại các huyện, thị xã theo yêu cầu của cấp trên.

Kết quả đạt được: Trong tháng kiểm tra 49 vụ, vi phạm và xử phạt 49 vụ, số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 216.000.000 đồng. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm theo quy định; lãnh đạo, công chức Đội Quản lý thị trường số 5 đã thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ...

Tháng 5 năm 2023, lãnh đạo, công chức Đội quản lý thị trường số 5 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, từng công chức cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh nhằm triển khai tốt nhiệm vụ được giao như: Quyết định số 133/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 02/KH-CQLTT ngày 21/01/2022 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử giai đoạn 2022-2023; Kế hoạch số 02/KH-CQLTT ngày 11/01/2023 về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023; Công văn số 76/QLTTGL-TTPC ngày 04/4/2023 về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm;… đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời và đầy đủ các nội dung kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi cung cầu, biến động giá cả, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm đối với các mặt hàng nổi cộm và có nhu cầu tiêu dùng cao như phân bón, thuốc lá, thực phẩm, hàng may mặc, mỹ phẩm, sản phẩm thời trang,… Chú trọng xử lý đối với các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tại các huyện, thị xã  theo yêu cầu của cấp trên; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về hoạt động công vụ của lực lượng, đặc biệt là Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng QLTT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 21/5/2018 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29/12/2021 của Bộ Công Thương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT,... Thực hiện nghiêm các quyết định của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về quy chế làm việc; nội quy cơ quan; quy tắc ứng xử; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;… Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hà Xuân Quang - Đội trưởng
Đội QLTT số 5

Bình luận