Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai triển khai công tác tuyên truyền trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Đội Quản lý thị trường số 3 đã triển khai dán 200 bản áp phích số điện thoại đường dây nóng và ký 141 bản cam kết với các tiểu thương với nội dung “Không kinh doanh: Hàng giả; Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Để thực hiện Công văn số 472/TCQLTT-CNV ngày 04/4/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường và Kế hoạch số 15/KH-CQLTT ngày 07/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc triển khai các nhiệm vụ công tác trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.  Đội Quản lý thị trường số 3 đã triển khai dán 200 bản áp phích số điện thoại đường dây nóng; ký 141 bản cam kết  với các tiểu thương với nội dung “Không kinh doanh: Hàng giả; Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” và treo khẩu hiệu tuyên truyền ngay cổng ra vào tại 03 chợ truyền thống (gồm chợ Thị trấn Chư Ty, chợ xã IaDom huyện Đức Cơ và chợ Thị trấn Chư Prông), nội dung các khẩu hiệu như: "Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022"; "Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, khánh sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản"; "Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tính sản phẩm Việt Nam"; "Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng".

Ngoài ra, Đội QLTT số 3 đã tổ chức tuyên truyền đến các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ các các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ; các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật mới như: Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;…

Qua công tác tuyên truyền trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới” giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; mang đến thực phẩm an toàn cho sức khỏe người dân.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở đã thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thu Hiền
Đội QLTT số 3 - Gia Lai

Bình luận