Đội Quản lý thị trường số 3 tuyên truyền tác hại của thuốc lá nhất là thuốc lá điện tử và đảm bảo an toàn thực phẩm tới các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn, quà vặt xung quanh các trường học trên địa bàn quản lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ về việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử và hưởng ứng tháng ATTP năm 2023. Đội QLTT số 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn, quà vặt và tác hại của thuốc lá điện tử tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Cơ.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP;  Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Trong thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên thời gian qua trên cả nước vẫn còn xảy ra tình trạng bị ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người tiêu dùng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

UBND huyện tổ chức họp các cơ quan, ban ngành về giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử.

UBND huyện tổ chức họp các cơ quan, ban ngành về giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử

Trên địa bàn huyện Đức Cơ, tuy chưa xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây qua đường tiêu hoá. Nhưng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm, trú trọng. Thực hiện Công văn số 604/TCQLTT-CNV ngày 31/3/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023; Công văn số 76/QLTTGL-TTPC ngày 04/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Đội Quản lý thị trường số 3 đã liên hệ, phối hợp với UBND và lực lượng Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, tuyên truyền hướng dẫn tới các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn, quà vặt tại các cổng trường học. Tập trung tuyên truyền về An toàn thực phẩm đối với hàng hóa thực phẩm và tác hại của thuốc lá (chú trọng mặt hàng thuốc lá điện tử), không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi,...

Tại các buổi tuyên truyền, 100% các cơ sở kinh doanh đã thực hiện cam kết không kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng; không kinh doanh mặt hàng thuốc lá nhập lậu và nhất là thuốc lá điện tử; không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi tại khu vực cổng trường học.

Cục QLTT tỉnh Gia Lai
Phí Thị Thu Hiền -

Bình luận