Đội Quản lý thị trường số 3 phát động phong trào triển khai nhiệm vụ chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957- 03/7/2022)

Bước đầu triển khai phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Đội QLTT số 3 đã kiểm tra, xử lý và thu nộp ngân sách nhà nước 131.000.000 đồng; đạt 134,15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 111,68% của mục tiêu kế hoạch 21/KH-CQLTT đề ra.

Triển khai kế hoạch của Tổng cục, ngày 10/11/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch 21/KH-CQLTT phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường. Nội dung của kế hoạch nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển trong 65 năm qua của lực lượng quản lý thị trường, những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Theo đó Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 3 đã chủ động thường xuyên quán triệt lập trường tư tưởng; tự tổ chức trao đổi nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn; ý thức đạo đức công vụ; để đội ngũ công chức luôn chuyên nghiệp, đủ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc địa bàn quản lý.  

Đội QLTT số 3 kiểm tra và tuyên truyền pháp luật tại một tạp hóa trên địa bàn

Cũng trong thời gian thực hiện kế hoạch, ngày 01/02/2022 Tổng cục Quản lý thị trường chính thức áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS - https://ins.dms.gov.vn), sử dụng hệ thống ấn chỉ điện tử trong toàn lực lượng. Mặc dù bước đầu còn nhiều khó khăn về trang thiết bị nhưng Đội Quản lý thị trường số 3 cũng đã cố gắng khắc phục từng bước hoàn thiện như mục tiêu kế hoạch mà Tổng cục và Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đề ra. Kết quả từ thời điểm phát động đến nay, Đội Quản lý thị trường số 3 đã kiểm tra, xử lý 17 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước: 131.000.000 đồng; đạt 134,15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111,68% của mục tiêu kế hoạch 21/KH-CQLTT đề ra.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục tăng cường chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tập trung các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế xã hội, sức khỏe người tiêu dùng, phòng chống dịch bệnh, dược phẩm, an toàn thực phẩm, xăng dầu, phân bón, khí dầu mỏ hóa lỏng, thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và thương mại điện tử;… đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác giáo dục, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tại Đội thực hiện nghiêm quy định về hoạt động công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường; rèn tác phong chính quy - luyện ứng xử văn hóa; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Kim Liên
Đội QLTT số 3 - Gia Lai

Bình luận