Đội QLTT số 4 – Cục QLTT tỉnh Gia Lai chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-CAH ngày 16/5/2023 của Công an huyện Chư Sê. Sáng ngày 19/9/2023, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đội Quản lý thị trường số 4.

Thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn ra thường xuyên gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Theo đó, để tăng cường công tác PCCC với mục tiêu ngăn chặn kịp thời tai nạn cháy, nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy thiệt hại về tính mạng, tài sản cho mọi người, mọi gia đình và cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn huyện Chư Sê; Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn. Ngày 19/9/2023, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Công an huyện Chư Sê tập trung kiểm tra các nội dung:

- Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở về đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

- Kiểm tra việc lập và lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH. Việc báo cáo định kỳ công tác PCCC và CNCH; công tác tuyên truyền PCCC và CNCH; thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Kiểm tra thực tế điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, tập trung kiểm tra về duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan; quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn,...

Đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương Đội Quản lý thị trường số 4, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị luôn có tinh thần, trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Đội đã xây dựng và ban hành Quyết định thành lập lực lượng PCCC, nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện trong cơ quan, quy trình xử lý, các bảng thống kê, theo dõi công tác PCCC, phương án PCCC và trang bị đầy đủ nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy theo quy định.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với cơ quan trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 4 triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung:

- Duy trì các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm phát hiện các thiếu sót về an toàn PCCC để kịp thời khắc phục theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC để được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định Nghị định số 149/2021/TT-BCA ngày 31/12/2020.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thực tập kế hoạch và tuyên truyền cho công chức, người lao động về công tác PCCC và CNCH.
- Thường xuyên nhắc nhở công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy an toàn PCCC. Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy. Kiểm tra tắt các nguồn điện trước giờ nghỉ.
- Kiểm tra, bảo dưỡng các bình chữa cháy định kỳ để thiết bị luôn hoạt động tốt theo quy định tại Điều 5.2 TCVN 3890-2009. Phương tiện PC&CC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Trang bị bổ sung phương tiện PCCC và CNCH cho đội PCCC theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.
- Có giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực nhà bếp và khu vực làm việc (ví dụ bố trí vách ngăn cháy giữa 2 khu vực).
- Có giải pháp thiết kế bảng điện, dây dẫn điện được bố trí trong tủ điện và dây dẫn được đi trong ống cách điện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 2071/TCQLTT-CNV ngày 15/9/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đội Quản lý thị trường số 4 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung, các mặt hàng thuộc các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy nói riêng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Thị Hiền - Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận