Đội QLTT số 3 tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn xung quanh các trường học trên địa bàn quản lý

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-ATTP ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đội QLTT số 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ kinh doanh quán ăn tại địa bàn các xã, thị trấn huyện Đức Cơ.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Trong thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đã được các cấp, cách ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên thời gian qua trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng bị ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người tiêu dùng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trên địa bàn huyện Đức Cơ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm, trú trọng. Thực hiện Công văn số 716/TCQLTT-CNV ngày 03/4/2024 của Tổng Cục Quản lý thị trường ngày về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024; Công văn số 93/QLTTGL-TTPC ngày 12/4/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024 Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với UBND, lực lượng Công an các xã, tiến hành rà soát, thống kê, tuyên truyền hướng dẫn tới các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn xung quanh khu vực các trường học.

Đội Quản lý thị trường số 3 thực hiện tuyên truyền tại các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn xung quanh khu vực các trường học.

Đội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các xã, thị trấn chủ động xây dựng tài liệu truyền thông cho địa phương dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên trang điện tử của Cục An toàn thực phẩm (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các đơn vị của các Bộ, Ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương...); trang điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai.

 Tại các buổi tuyên truyền các cơ sở kinh doanh đã thực hiện cam kết không kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng.

Phí Thị Thu Hiền, Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận