Đoàn công tác của Tổng Cục QLTT làm việc tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020, Đoàn công tác của Tổng Cục quản lý thị trường do ông Kiều Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính Sách – Pháp Chế đã làm việc tại Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Các nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề về tình hình thi hành pháp luật về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử và tình hình thi hành pháp luật về quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã báo cáo với Đoàn công tác các kết quả đạt được; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử; công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, trình xác lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; Các nội dung chồng chéo trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, vấn đề áp dụng đồng thời phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả…

 

Đoàn công tác của Tổng cục QLTT làm việc tại Cục QLTT Gia Lai. Ảnh: Hà Đinh.

Đại diện Đoàn công tác ông Kiều Dương đã giải thích, làm rõ các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong thi hành pháp luật. Bên cạnh đó Đoàn công tác cũng đã tiếp nhận thông tin, các đề xuất, kiến nghị của Cục QLTT Gia Lai để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế./.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận