Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến thăm và làm việc tại Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2021, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, sau khi thăm hỏi, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai công tác nắm tình hình thực hiện công tác từ sau Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đồng chí Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác từ khi chuyển đổi mô hình của lực lượng Quản lý thị trường theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương và nhất là khi thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 1295-QĐ/ĐUK ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). Đến ngày 22 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ đã tổ chức Đại hội thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí và Ủy ban kiểm tra có 03 đồng chí.

Tính đến ngày 28/4/2021, tổng số cán bộ, công chức, người lao động hiện có là 93 người. Trong đó, công chức: 80 người, lao động hợp đồng: 13 người; Tổng số đảng viên: 67 đồng chí (chính thức 66 đồng chí; dự bị 01 đồng chí); Số chi bộ trực thuộc: 05 chi bộ; Số cấp ủy viên là 11 đồng chí.

Quan cảnh làm việc của Đoàn công tác và Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn Đảng bộ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho Tổng cục Quản lý thị trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm kiểu dáng công nghiệp và các hành vi gian lận khác trên lĩnh vực thương mại, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy Đảng bộ, cấp ủy các Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, đoàn thể và an sinh xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, khen thường kịp thời, khách quan, dân chủ và công bằng.

Tuy nhiên, do đặc thù công tác, hoạt động của Ban chấp hành cũng như cấp ủy các chi bộ còn một số tồn tại như sau: Địa bàn hoạt động  rộng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phân tán, đặc thù công tác của quản lý thị trường có nhiều phức tạp nên sự điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ, cấp uỷ các chi bộ có lúc, có nơi chưa sâu sát, kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của một số ít đảng viên, công chức chưa cao, một vài đồng chí thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu nghiên cứu, không chịu khó học hỏi, từ đó dẫn đến hiệu quả trong công tác chưa cao. Ban chấp hành Đảng bộ, cấp uỷ các chi bộ còn tập trung nhiều cho công tác chuyên môn chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của một số cán bộ, công chức chưa kịp thời; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế.

Qua buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – đại diện đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh trong thời gian qua, chia sẽ những khó khăn tồn tại và đề nghị Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh cần tiếp tục quan tâm những nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, công chức và người lao động; về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó chú trọng việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt đình kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 12-HD/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thay mặt Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh, đồng chí Lê Hồng Hà đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của đoàn công tác. Ban chấp hành Đảng bộ và chi uỷ các chi bộ sẽ thường xuyên hơn nữa quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động. Đảm bảo lập trường tư tưởng của đội ngũ đảng viên và quần chúng luôn được giữ vững, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, ý thức trách nhiệm của người đảng viên luôn được nêu cao, gương mẫu, đoàn kết khắc phục khó khăn, xử lý kiên quyết các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các Chi bộ quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Ban chấp hành thực hiện đúng chương trình làm việc; Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào.

Hà Đinh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận