Đảng ủy Cục QLTT Gia Lai tổ chức sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực tập trung chỉ đạo điều hành công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả tốt.

Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số công chức, người lao động hiện có là 86 người. Trong đó, công chức 72 người và lao động hợp đồng 14 người; Tổng số đảng viên là 64 đồng chí (chính thức 62 đồng chí; dự bị 02 đồng chí); Số chi bộ trực thuộc 05 chi bộ; Số cấp ủy viên đến thời điểm báo cáo 11 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 14 đồng chí; Trung cấp lý luận chính trị 24 đồng chí. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 22 người; Đại học 44 người và trung cấp 6 người. Kiểm soát viên chính thị trường: 03 người; Kiểm soát viên thị trường: 59 người và Kiểm soát viên trung cấp thị trường là 10 người.

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ và Chi uỷ các Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức; Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các Chi bộ quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng; Ban chấp hành thực hiện đúng chương trình làm việc; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lập trường tư tưởng của đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động luôn được giữ vững, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên luôn được nêu cao, gương mẫu, đoàn kết khắc phục khó khăn, xử lý kiên quyết các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Song song với những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục đó là: Việc tổ chức sinh hoạt ở một vài Chi bộ chưa thật sự chất lượng, một vài đồng chí ít tham gia phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xác định công tác giáo dục tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, từ đó Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ này nhằm nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ cũng đặc biệt quan tâm đến diễn biến tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên, công chức nhất là trước và sau thời điểm quy hoạch cán bộ, điều động luân chuyển. Tham gia và tổ chức đầy đủ việc học tập các Nghị quyết của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.  

Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tham gia cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển"; tham gia cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ, chi bộ tốt. 

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Với chức năng nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ đã chỉ đạo và cùng với chính quyền tham mưu cho Tổng cục QLTT, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả; hàng kém chất lượng; gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác, nhất là đối với những hàng hóa thiết yếu được lực lượng QLTT tỉnh chú trọng. Đồng thời, các biện pháp triển khai hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19 được quan tâm kịp thời. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các mặt hàng vi phạm quy mô tương đối lớn như thuốc lá, thuốc vệ thực vật, thực phẩm,… góp phần tích cực vào việc bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, từng bước xây dựng một thị trường lành mạnh và ổn định.

Với tinh thần trách nhiệm, bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Cục, trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt được một số kết quả cụ thể sau:

* Kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022:

- Tổng số vụ kiểm tra: 735 vụ, tăng 132 vụ (tương đương với 21,89%) so với cùng kỳ năm trước).

- Tổng số vụ xử lý hành chính: 402 vụ, tăng 06 vụ (tương đương với 1,52%) so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng số tiền thu phạt: 2.290.088.000 đồng, giảm 881.362.000 đồng (tương đương 27,79%) so với cùng kỳ năm trước.

* Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục QLTT phê duyệt kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo khác đối với công tác tuyên truyền. Kết quả, Cục đã triển khai ký 1.235 bản cam kết tới 1.235 cơ sở kinh doanh; các Đội đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Ban quản lý chợ huyện Mang Yang, Đăk Đoa, Kông Chro và thị xã An Khê trong đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện chỉ đạo của cấp trên đối với việc kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cục đã triển khai cho 476 cửa hàng xăng dầu và các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế ký cam kết với các nội dung “Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Không đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất chính;…”. Đồng thời, dán 1.063 bản áp phích về Đường dây nóng tiếp nhận tin báo các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, bán cao hơn giá niêm yết, tăng giá quá mức và các hành vi vi phạm khác của Cục QLTT tỉnh Gia Lai.

- Công tác truyền thông của lực lượng được Cục quan tâm, trong 6 tháng đầu năm Cục QLTT đã đăng 49 tin, bài viết trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT tỉnh và Tổng cục QLTT, nội dung bài viết phản ánh kịp thời về tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra, xử lý của lực lượng. Đồng thời, đăng nhiều tin bài với các nội dung tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, phổ biến quy định của pháp luật,…

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cục đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Đảng ủy Cục QLTT; UBKT Đảng ủy cũng đã ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của UBKT Đảng ủy Cục QLTT.

Các chi bộ trực thuộc cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022. Kết quả như sau:

- Công tác giám sát: các chi bộ giám sát 08 đồng chí theo kế hoạch, qua giám sát, nhìn chung các đồng chí được giám sát hoàn thành tốt các nội dung được giám sát, không có vi phạm khuyết điểm gì.

- Công tác kiểm tra đảng viên: Trong 6 tháng đầu năm, tổng số đảng viên được kiểm tra là 25/64 đảng viên, đạt 39,06% so với tổng số đảng viên. Qua kiểm tra, nhìn chung các đồng chí đảng viên được kiểm tra đều chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra.

Nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng và ngoài quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tổ chức học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng đối với toàn thể đảng viên và quần chúng. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin nội bộ, thông báo kịp thời tình hình an ninh, chính trị trong nước và quốc tế đến đảng viên; nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, những điều cấm đảng viên không được làm; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình một cách chân thành để cùng tiến bộ.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ, các biểu hiện vòi vĩnh, sách nhiễu, dung túng, bao che nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT ban hành theo Quyết định số 2317/QĐ/TCQLTT ngày 04/10/2021 của Tổng cục QLTT.

Thường xuyên quán triệt, thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của BCH Trung ương, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 31/12/2021 của Đảng ủy Khối về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động tiếp tục tham gia cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Từng cán bộ, đảng viên, công chức trên cương vị công tác được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tham mưu và đề xuất Tổng cục QLTT, UBND tỉnh điều hành tốt đối với công tác QLTT. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chống buôn lậu; sản xuất và buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Có biện pháp, kế hoạch, hình thức kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo sự bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế các hành vi gian lận trong kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bình ổn thị trường, đưa thị trường đi dần vào ổn định.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai; Kế hoạch Công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022; Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai; Kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử giai đoạn 2022-2023,… Tiếp tục triển khai tập huấn và sát hạch nghiệp vụ theo kế hoạch đã ban hành.

Toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục triển khai Bản cam kết năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận