Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 09/01/2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Hà – Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh; đồng chí Nguyễn Trường Giang – Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh; đồng chí Đinh Văn Hà – Ủy viên BTV, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh.

Đến  dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng 58 đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Giang cho biết tính đến ngày 15/12/2022, Đảng bộ Cục QLTT hiện có 58 đảng viên, sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc. Trong năm 2022, Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên mọi mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, công tác phòng chống tham nhũng; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận, đoàn thể và an sinh xã hội. Hội nghị cũng đã nêu ra 08 nhóm nhiệm vụ chính cần triển khai trong năm 2023.

Một số kết quả nội bật trong năm:

Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả; hàng kém chất lượng; gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép. Tổng số tiền thu phạt: 7.200.451.000 đồng, tăng 20,26% so với năm trước. Công tác kiểm tra gắn liền với công tác truyền thông, tuyên truyền, phối hợp và điện tử hóa trong hoạt động công vụ.

Đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Việc triển khai nhiệm vụ luôn gắn với nội dung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn được quan tâm. Các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Hội nghị đã nghe các tham luận về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tham luận các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; tham luận việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã đạt được và chỉ đạo một số nội dung cần phấn đấu trong năm 2023. Trong đó, để nâng cao hiệu quả công tác đảng thì Đảng bộ Cục QLTT tỉnh cần triển khai có hiệu quả 05 nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Thứ nhất, phải hạt nhân hóa lãnh đạo; thứ hai, phải chuẩn hóa về văn bản pháp quy; thứ ba, phải đơn giản hóa về thủ tục hành chính; thứ tư, phải tự động hóa trong tổ chức thực hiện; thứ năm, phải phát huy vai trò nêu gương, gắn với phong cách, trách nhiệm của người đứng đầu.

Toàn thể Đảng viên tham dự Hội nghị

Để ghi nhận, kịp thời biểu dương những nỗ lực và cống hiến của tập thể, cá nhân trong năm 2022, Đảng ủy Cục đã trao giấy khen cho 01 Chi bộ và 09 đảng viên có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Phú Lê
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận