Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Ngày 16/3/2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hữu Hải - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai; đồng chí Trần Thị Kim Thoa – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai; đồng chí Lê Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục QLTT và 75 đoàn viên Công đoàn.

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa IX. Đại hội đã sôi nổi thảo luận về các vấn đề, hoạt động của BCH Công đoàn trong nhiệm kỳ như hoạt động phong trào thể dục thể thao; việc thực hiện và giải quyết các chế độ cho người lao động; việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, từ thiện;... Đại hội cũng đã nêu lên những kết quả Công đoàn cơ sở khóa IX đạt được và những tồn tại, khó khăn cần khắc phục.

Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Hữu Hải và đồng chí Lê Hồng Hà. Phát biểu của các đồng chí đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cũng như những giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém về hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, phải thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo đúng chủ đề Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức và người lao động.

Trải qua quãng thời gian 05 năm của nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, thể hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, tham gia tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, nhiều năm được Công đoàn cấp trên công nhận là Công đoàn xuất sắc, có nhiều hoạt động tích cực, góp phần quan trọng cho sự thành công của Công đoàn ngành Công Thương trước đây và Công đoàn viên chức Tỉnh hiện nay.

Để tiếp nối những kết quả đạt được, với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa X gồm 07 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đinh Văn Hà giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lê Thị Phú giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn. Bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn khóa X gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Hữu Ninh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Ban chấp hành Khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như sau:

- 100% công chức và người lao động được tuyên truyền và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định của công đoàn.

- Hằng năm, phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó: 100% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; từ 10% đến 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 20% đến 30% trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Phấn đấu hằng năm có từ 80% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 80% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”; Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Phấn đấu 90% nữ công chức và người lao động trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

- Hằng năm, BCH Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định và đạt chất lượng cao.

- 95% trở lên công chức và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

- 100% công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu từ 05 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

Kết quả của Đại hội đã khẳng định được sự đoàn kết, thống nhất cao ý chí của công chức, người lao động trong cơ quan. Trước những thời cơ, vận hội và những khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi công chức, người lao động phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, giỏi về chuyên môn, giỏi về phương pháp tổ chức; Công đoàn phải thực sự là cầu nối trọng tâm đoàn kết góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phú Lê
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận