Chính sách, Thông báo

Cục QLTT tỉnh Gia Lai: xử phạt gần 4,3 tỷ đồng trong 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Trong 10 năm, với nhiều nỗ lực Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả về nhiều mặt công tác đối với việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm.