Chính sách, Thông báo

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai