Chính sách, Thông báo

Cục QLTT Gia Lai đưa 209 tổ chức, cá nhân ra khỏi danh sách kiểm tra định kỳ năm 2021 đã được phê duyệt

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, theo đó, đã có 209 cuộc kiểm tra được giảm so với kế hoạch ban đầu.