QLTT GIA LAI

Cục QLTT Gia Lai
04/01/2019

Trụ sở Cục Quản lý thị trường Gia Lai

Tổng kết công tác QLTT năm 2018
16/01/2019

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

Hội nghị CBCC năm 2019
15/02/2019

Quan cảnh hội nghị cán bộ công chức năm 2019

Trao bằng khen
15/02/2019

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho công chức có thành tích xuất sắc năm 2018

Tổng kết công tác năm 2019
13/01/2020

Tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Album được xem nhiều nhất