QLTT đổi mới trình tự,thủ tục hoạt động kiểm tra và xử lý

Ngày 24-11, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức về những đổi mới trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo Thông tư số 35/2018/TT-BCT của Bộ Công thương cho hơn 70 học viên là cán bộ quản lý thị trường thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và Lâm Đồng.
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Lê Lan
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Lê Lan
 
Theo Thông tư số 35/2018/TT-BCT thì hoạt động kiểm tra, xử lý và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ đổi mới một số nội dung cũng như trình tự và thủ tục. Cụ thể, nếu như trước đây, kế hoạch kiểm tra định kỳ do địa phương xây dựng và phê duyệt thì nay phải căn cứ theo kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường và được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt. Đồng thời, kế hoạch trên sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Cục QLTT. Ngoài ra, thời gian tổ chức kiểm tra định kỳ sẽ bắt đầu từ 1-1 đến 31-10 hàng năm… 
 
Những quy định đổi mới trên vừa góp phần xóa bỏ được những hạn chế, tồn tại trong việc phân chia địa bàn vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc kiểm tra hành chính của lực lượng QLTT. Thông tư 35/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 26-11-2018.