Chính sách

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton

Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) long trọng tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) về hợp tác trong công tác chống hàng giả và xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ.
  • Triển khai Quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT Gia Lai

    Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TCQLTT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc Ban hành quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Ngày 22 tháng 02 năm 2019 Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã ban hành văn bản triển khai quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai
  • Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác bảo vệ người tiêu dùng

    Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước với công tác bảo vệ người tiêu dùng.
  • QLTT đổi mới trình tự,thủ tục hoạt động kiểm tra và xử lý

    Ngày 24-11, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức về những đổi mới trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo Thông tư số 35/2018/TT-BCT của Bộ Công thương cho hơn 70 học viên là cán bộ quản lý thị trường thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và Lâm Đồng.