QLTT các tỉnh

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng trao tặng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 08 tháng 02 năm 2021, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trao tặng 15.000 cái khẩu trang và 130 chai dung dịch sát khuẩn cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.