Đảng, Đoàn

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Ngày 16/3/2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.