Chi tiết văn bản

 Công văn triển khai Quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT Gia Lai

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản