Chi tiết văn bản

 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản