Chi tiết văn bản

 Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản