Văn bản pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
Công văn số 38/CQLTT-TTPC
22-02-2019
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
2
Quyết định 127/QĐ-QLTT
28-12-2018
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND
06-12-2018
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND
19-06-2017
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 4 văn bản)

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản