Trao đổi nghiệp vụ

Gia Lai: Tổ chức hội nghị tập huấn và sát hạch nghiệp vụ quản lý thị trường năm 2019

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Ngày 04/10/2019, Cục QLTT Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn và sát hạch nghiệp vụ cho lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.