Trao đổi nghiệp vụ

Gia Lai: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ lần thứ 3 trong năm 2020.

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần thứ 3 năm 2020.