Trao đổi nghiệp vụ

Đoàn công tác Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ với Đoàn công tác Cục QLTT tỉnh Bình Định.