Trao đổi nghiệp vụ

Một số vấn đề cơ bản về quyền của người tiêu dùng (Bài viết hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng 15/3)

Trong xã hội thương mại hiện đại, quyền của người tiêu dùng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, chú trọng. Bảo vệ quyền cho người tiêu dùng được xem là hành động của nền thương mại văn minh; ở Việt Nam ngày 15/3 hàng năm được công nhận là ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.