Tin tức sự kiện

Đội QLTT Số 5: hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên đề dược, xử phạt trên 200 triệu đồng

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-QLTTGL ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh dược năm 2024. Đội QLTT số 5 đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra đúng yêu cầu, nội dung, đối tượng và thời gian đề ra.