Tin tức sự kiện

Gia Lai: Đội Quản lý thị trường số 4 họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 20/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.