Tin tức sự kiện

Quản lý thị trường với việc lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm

Căn cứ khoản 4, Điều 8 Pháp lệnh Quản lý thị trường thì lực lượng Quản lý thị trường thực hiện việc lấy mẫu sản phẩm hàng hóa khi có dấu hiệu vi phạm. Vậy đâu là các dấu hiệu vi phạm theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.