Tin tức sự kiện

Khối thi đua số IX (05 Cục QLTT khu vực Tây Nguyên) tổng kết phong trào năm 2023

Ngày 12/01/2024, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Khối thi đua số IX của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023.